לוגו בית ספר לילדי פליטים ביוון.png

Make a difference 

in someone's life

אייקון-תרומה.png
איקון אוכל.png

1700 ש"ח

עלות של אוכל לסמסטר

אייקונים-05.png

850 ש"ח

תימכו במורים שלנו!
מימון תשורה למורה אחד למסמטר

אייקונים-06.png

360 ש"ח

אמצו כיתה!

מימון חומרי לימוד וציוד לימודי לכיתה למשך סמסטר

ציוד לבית ספר.png

180 ש"ח

ציוד לימודי לתלמיד\ה לסמסטר

Untitled-1-04.png

סכום אחר

אייקון-02.png
תרומה לילד לשנה.png

8500 ש"ח

עלות שנת לימודים
לילד אחד בבית הספר

 

איקון אירוע קהילה.png

3,200 שח 

מימון אירוע קהילתי
בבית הספר

תחתית עמוד תרומות.png